گنجینه شعر فارسی پایگاه شعر و ادبیات فارسی http://farsipoem.mihanblog.com 2020-08-13T12:13:38+01:00 text/html 2016-03-09T16:11:49+01:00 farsipoem.mihanblog.com به چه مانند کنم؟ http://farsipoem.mihanblog.com/post/479 به چه مانند کنم موی پریشان تو را؟<br> به دل تیره شب؟<br> به یکی هاله دود؟<br> یا به یک ابر سیاه<br> که پریشان شده و ریخته بر چهره ماه؟<br> به نوازشگر جان؟<br> یا به لطفی که نهد گرم نوازی در سیم؟<br> یا بدان شعله شمعی که بلرزد ز نسیم؟<br> <br> text/html 2016-02-10T10:13:18+01:00 farsipoem.mihanblog.com من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران http://farsipoem.mihanblog.com/post/478 &nbsp;من گرفتار و تو در بند رضای دگران<br>من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران<br><br>گنج حسن دگران را چه کنم بی رخ تو؟<br>من برای تو خرابم، تو برای دگران<br><br>خلوت وصل تو جای دگران‌ست، دریغ!<br>کاش بودم من دل خسته به جای دگران<br><br> text/html 2015-10-14T12:39:14+01:00 farsipoem.mihanblog.com معاهده نوشیدن چای http://farsipoem.mihanblog.com/post/477 معاهده‌ی ما<br>ترکمن‌چای نبود<br>عهد ساده‌ی نوشیدن چای بود<br>در عصرهایی که حسابش از تاریخ معاصر جداست<br>هرچند خورشید همیشه به دامان غرب پناهنده می‌شود<br>اما روشنایی خانه<br>چشمان تو و گردسوزی ساده بود<br>که شب را به صبح می‌رساند<br><br> text/html 2015-10-14T12:37:18+01:00 farsipoem.mihanblog.com به خاطر خودت می‌گویم http://farsipoem.mihanblog.com/post/476 <p>به خاطر خودت می‌گویم<br> که سردت نشود<br> که دلت نلرزد<br> که ترس برت ندارد<br> که دستت خالی نماند</p><p><br></p> text/html 2015-04-26T14:18:12+01:00 farsipoem.mihanblog.com هیچ سربازی زنده از جنگ برنگشته است ... http://farsipoem.mihanblog.com/post/475 با لوله‌ تفنگ چای را هم می‌زند<br>با لوله‌ تفنگ جدول را حل می‌کند<br>با لوله‌ تفنگ فکرهایش را می‌خاراند<br><br>گاهی هم<br>روبه‌روی خودش می‌نشیند<br>و ترکش‌های خاطره را<br>از مغزش بیرون می‌کشد<br><br> text/html 2015-04-26T14:13:54+01:00 farsipoem.mihanblog.com تنها تر از شمعی که از کبریت می ترسد http://farsipoem.mihanblog.com/post/474 تنها تر از شمعی که از کبریت می ترسد<br>غمگین تر از دزدی که از دیوار افتاده<br><br>بی اعتنا پاکت کنند از زندگی ، مثل ِ<br>خاکستر سردی که از سیگار افتاده ...<br><br><br>بی تو دلم می افتد از من ... باز می خشکد<br>مثل کلاغی مرده که از سیم می افتد<br><br>این روزها هر بار که یاد تو می افتم<br>یک خطّ دیگر روی پیشانیم می افتد ...<br><br><br> text/html 2015-04-10T10:21:51+01:00 farsipoem.mihanblog.com ای به فدایت همه دنیای من http://farsipoem.mihanblog.com/post/473 ای به فدایت همه دنیای من<br>ماه دو هفته شده لیلای من<br><br>ای خم ابروی تو محراب من<br>پیش سجودت نبرد خواب من<br><br>دست به این زخم ترک‌خورده زن<br>پای به این آتش دل‌مرده زن<br><br> text/html 2015-03-08T06:41:50+01:00 farsipoem.mihanblog.com خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی http://farsipoem.mihanblog.com/post/472 خسته‌ام مثل جوانی که پس از سربازی<br>بِشنود یک نفر از نامزدش دل بُرده<br>مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی<br>که به پرونده جرم پسرش برخورده<br><br> text/html 2014-12-09T08:45:56+01:00 farsipoem.mihanblog.com دیگر نخواهد مرد حتی روز رستاخیز http://farsipoem.mihanblog.com/post/470 دیگر نخواهد مرد حتی روز رستاخیز<br>شوری که در سر دارم از تو عشق بی پرهیز!<br><br>هرجا دیارت می شود دنیای من آنجاست<br>در چشم مولانا جهان یعنی همان تبریز<br><br>امشب که فرهادت در آغوش اجل خواب است<br>راحت بگیر آری ! تو هم در بستر پرویز<br><br> text/html 2014-12-09T08:42:06+01:00 farsipoem.mihanblog.com به جهنم http://farsipoem.mihanblog.com/post/469 گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود<br>مثل یک قهوه که از تلخی آن کم نشود<br><br>روز و شب پیش همه روی لبم لبخند است<br>تا حواس احدی جمع به بغضم نشود<br><br>آرزو میکنم ای کاش دلش چون مویش<br>پیش چشم کسی آشفته و درهم نشود<br><br> text/html 2014-12-07T08:20:38+01:00 farsipoem.mihanblog.com حقّ النّاس http://farsipoem.mihanblog.com/post/468 عشق، دعوای میان خِرَد و احساس است<br>سرنوشت همه عشّاق جهان حسّاس است<br><br>لااقل عاشق معشوقه مردم نشوید<br>که به فتوای همه ، مظهر حقّ الناس است<br><br><br><b><font color="#CC0000">شاعر: نفیسه سادات موسوی</font></b><br> text/html 2014-10-02T07:13:25+01:00 farsipoem.mihanblog.com بی پایان http://farsipoem.mihanblog.com/post/467 ما چند نفر بودیم<br>که با یک گلوله کشته شدیم<br>گلوله ای که هرگز شلیک نشد<br><br>